Amanda Korol

Prace tego autora

Tłum wychodzacy ze stadionu
Tłum wychodzacy ze stadionu
10000 pln
Sonderkommando
Sonderkommando
10000 pln
Obchody tysiąclecia chrztu Polski
Obchody tysiąclecia chrztu Polski
8000 pln
Pochód ulicami Warszawy w rocznicę Bitwy warszawskiej
Pochód ulicami Warszawy w rocznicę Bitwy warszawskiej
800 pln

"W mojej pracy chciałam zająć się spojrzeniem na ciało w tłumie, które staje się ,,materią” dla tego skomplikowanego ,,organizmu”, którym jest ludzka masa. Interesuje mnie to ,,coś”, co sprawia, że zupełnie różne, odmienne pod wieloma względami jednostki (np. różniące się płcią, religią, narodowością, czy stylem życia) są w stanie gromadzić się w jakimś celu lub z konkretnego powodu. Jednostka pod wpływem funkcjonowania grupy nabiera cech podmiotu zbiorowego i zamienia się w ,,coś” - co przyswaja zupełnie inne właściwości. Punktem mojego zainteresowania jest moment utożsamienia się z tłumem czego konsekwencją staje się anonimowość i pozbawienie indywidualnej odpowiedzialności. Paradoksalnie jednostka dobrowolnie zrzeka się swojej autonomii na rzecz tłumu. Funkcjonowanie w zbiorowości sprawia, ze z łatwością przekraczane wyznaczane przez społeczność granice i zasady. Tłum wprowadza zmiany, modyfikuje modele społeczne dokonuje rewolucji i rzeczy niemożliwych."