Amanda Korol

Prace tego autora

Prozession durch die Straßen Warschaus
Prozession durch die Straßen Warschaus
1800 pln
DIE MENGE BEIM VERLASSEN DES STADIONS
DIE MENGE BEIM VERLASSEN DES STADIONS
2300 pln
Sonderkommando
Sonderkommando
2300 pln
Jahrtausendfeier der Taufe Polens
Jahrtausendfeier der Taufe Polens
2300 pln

"W mojej pracy chciałam zająć się spojrzeniem na ciało w tłumie, które staje się ,,materią” dla tego skomplikowanego ,,organizmu”, którym jest ludzka masa. Interesuje mnie to ,,coś”, co sprawia, że zupełnie różne, odmienne pod wieloma względami jednostki (np. różniące się płcią, religią, narodowością, czy stylem życia) są w stanie gromadzić się w jakimś celu lub z konkretnego powodu. Jednostka pod wpływem funkcjonowania grupy nabiera cech podmiotu zbiorowego i zamienia się w ,,coś” - co przyswaja zupełnie inne właściwości. Punktem mojego zainteresowania jest moment utożsamienia się z tłumem czego konsekwencją staje się anonimowość i pozbawienie indywidualnej odpowiedzialności. Paradoksalnie jednostka dobrowolnie zrzeka się swojej autonomii na rzecz tłumu. Funkcjonowanie w zbiorowości sprawia, ze z łatwością przekraczane wyznaczane przez społeczność granice i zasady. Tłum wprowadza zmiany, modyfikuje modele społeczne dokonuje rewolucji i rzeczy niemożliwych."